Om


JNS Mark AB

 

org nr 556466-2988 

 

JNS Mark AB är ett familjeföretag med 9 anställda som varit verksamt

sedan 1993.

Sedan 2016 är vi en del av U-schakt Västerås Västmanlands största

förmedling av maskintjänster. Vi har grävmaskiner i alla storlekar från

1,5 ton upp till 26 ton

Vi utför dräneringsarbeten, enskilda avlopp, stensättning, gräver hus-

grunder, planerar villatomter, asfalterar uppfarter m.m

Vi säljer och utför transporter av grusmtrl och schaktmassor och har

idag 4 lastbilar

Vi hyr även ut Minigrävare, mindre lastmaskiner samt

markvibratorer till privatpersoner och företag.


Vi har den behörighet,utbildning och kunskap som krävs!

Vi är auktoriserade för enskilda avlopp!

Och hjälper dig med ansökningshandlingar, placering och val av anläggning.

Se bildarkiv för exempel

Det är viktigt med rätt kunskap vid dränering, att ha koll på vilka regler som gäller inom respektive kommun.

Vi har bla behörighet EBR och ESA 14 för kabelförläggning. Grävning i våtmark och dikning. Säker schakt m.m. Ring gärna och diskutera de arbeten du vill ha utförda och få information om vad som gäller. Chansa inte, använd företag som har rätt kunskap och utbildning.

Vi är Isodrän-certifierade för dräneringar!

Copyright © All Rights Reserved